ConFileDential

Accountants

Uw betrouwbare imago

Als accountant heeft u inzicht in het reilen en zeilen binnen de bedrijven waarvoor u werkt. Jaarcijfers, belastingaangfiten, klantgegevens, kortom: een heleboel informatie waarvoor vanuit concurrerende partijen een verhoogde interesse is. Nu zullen niet al uw klanten zo'n hoog risico lopen, maar u als accountant wilt niet het risico lopen dat uw imago besmet wordt. U wilt niet dat de gegevens van uw klant op straat komen te liggen door uw toedoen.

De toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2016 bijna 5.500 meldingen van datalekken bij bedrijven en andere organisaties ontvangen. Berichten over datalekken verschijnen wekelijks in de media. Het laatste wat u wilt, is dat uw organisatie met datalekken in verband wordt gebracht dat tevens kan leiden tot aansprakelijkheidsstelling en hoge boetes.

Het meest professioneel is het natuurlijk om een datalek te voorkomen door de persoonsgegevens die u verwerkt goed te beveiligen en de zekerheid te hebben dat de gegevens veilig op de juiste plaats terecht komen. Tevens is het gedrag van mensen en bewustwording binnen de organisatie een belangrijk aandachtspunt om datalekken te voorkomen. Gebleken is dat veel bestaande oplossingen om datalekken te voorkomen niet (voldoende) gebruiksvriendelijk zijn. Deze aspecten bemoeilijken implementatie en adoptie binnen de organisatie en vormen daarmee bovendien een bedreiging voor de veiligheid.

ConFileDential is de oplossing voor accountants!

Met ConFileDential stuurt u jaarverslagen, belastingaangiften en personeelsadministraties via een beveiligde verbinding naar uw cliënten. Andersom nodigt u uw cliënten uit om persoonlijke gegevens aan te leveren bij u met ConFileDential. Vraag vandaag een gratis proefabonnement aan, zodat u zelf de voordelen van ConFileDential kunt ontdekken.