ConFileDential

Gemeenten

Zorgplicht voor uw burgers

Bij gemeenten is een gigantische hoeveelheid persoonsgevoelige informatie aanwezig. Deze informatie blijft normaal gesproken binnen de muren van het stadskantoor. Soms moet er gecommuniceerd worden met burgers, bedrijven of uitvoerende organisaties. Het delen van deze gegevens wilt u op een veilige en vertrouwde manier kunnen uitvoeren. Zonder dat u hierbij kans maakt op een datalek.

De toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2016 bijna 5.500 meldingen van datalekken bij bedrijven en andere organisaties ontvangen. Berichten over datalekken verschijnen wekelijks in de media. Het laatste wat u wilt, is dat uw organisatie met datalekken in verband wordt gebracht die kunnen leiden tot aansprakelijkheidsstelling en hoge boetes.

Het meest professioneel is het natuurlijk om een datalek te voorkomen door de persoonsgegevens die u verwerkt goed te beveiligen en de zekerheid te hebben dat de gegevens veilig op de juiste plaats terecht komen. Tevens is het gedrag van mensen en bewustwording binnen de organisatie een belangrijk aandachtspunt om datalekken te voorkomen. Gebleken is dat veel bestaande oplossingen om datalekken te voorkomen niet (voldoende) gebruiksvriendelijk zijn. Deze aspecten bemoeilijken implementatie en adoptie binnen de organisatie en vormen daarmee bovendien een bedreiging voor de veiligheid.

ConFileDential is de oplossing voor gemeenten!

Met ConFileDential stuurt u overzichten en rapportages via een beveiligde verbinding naar uw burgers, bedrijven en uitvoerende organisaties. Andersom nodigt u uw burgers, bedrijven en uitvoerende organisaties uit om persoonlijke gegevens aan te leveren bij u met ConFileDential. Vraag vandaag een gratis proefabonnement aan, zodat u zelf de voordelen van ConFileDential kunt ontdekken.