ConFileDential

Hypotheekadviseurs

Extra service voor uw klanten

Voor het aanvragen van een hypotheek heeft u veel gegevens nodig van uw klanten. Op deze documenten staat meestal privacygevoelige informatie. Vaak gaat dit door middel van het maken van een kopietje bij u op kantoor. Soms ontbreekt er iets en vraagt u om deze gegevens ‘snel even’ te mailen. Wist u dat er dan al sprake is van een datalek? Laat zien dat u de privacy van uw klanten serieus neemt en er alles aan doet om de persoonsgegevens van uw klanten op vertrouwelijke wijze te behandelen. Maak gebruik van ConFileDential! U stuurt een uploadlink naar uw klant waarbij u vraagt een ID-bewijs op te sturen. De klant krijgt vertrouwen in uw kantoor, omdat ze zien dat u serieus omgaat met dit soort informatie. De klant zal u daarom sneller aanbevelen bij vrienden en familie.

De toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2016 bijna 5.500 meldingen van datalekken bij bedrijven en andere organisaties ontvangen. Berichten over datalekken verschijnen wekelijks in de media. Het laatste wat u wilt, is dat uw organisatie met datalekken in verband wordt gebracht dat tevens kan leiden tot aansprakelijkheidsstelling en hoge boetes.

Het meest professioneel is het natuurlijk om een datalek te voorkomen door de persoonsgegevens die u verwerkt goed te beveiligen en de zekerheid te hebben dat de gegevens veilig op de juiste plaats terecht komen. Tevens is het gedrag van mensen en bewustwording binnen de organisatie een belangrijk aandachtspunt om datalekken te voorkomen. Gebleken is dat veel bestaande oplossingen om datalekken te voorkomen niet (voldoende) gebruiksvriendelijk zijn. Deze aspecten bemoeilijken implementatie en adoptie binnen de organisatie en vormen daarmee bovendien een bedreiging voor de veiligheid.

ConFileDential is de oplossing voor belastingadviseurs!

Met ConFileDential stuurt u offertes, rente-aanbiedingen en persoonsgevoelige informatie via een beveiligde verbinding naar uw cliënten. Andersom nodigt u uw cliënten uit om persoonlijke gegevens aan te leveren bij u met ConFileDential. Vraag vandaag een gratis proefabonnement aan, zodat u zelf de voordelen van ConFileDential kunt ontdekken.