ConFileDential

Provincies

De provincie als spin in het web

Tussen de rijksoverheid en de gemeenten heeft de provincie een specifieke rol. Veel gegevens wilt u delen met bedrijven, met uitvoerende organisaties, met uw gemeenten of richting ministeries. Het delen van informatie gaat vaak via de mail. Maar wilt u hierbij het risico lopen dat uw gegevens in handen komen van derden? Een datalek kan grote (politieke) gevolgen hebben.

De toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2016 bijna 5.500 meldingen van datalekken bij bedrijven en andere organisaties ontvangen. Berichten over datalekken verschijnen wekelijks in de media. Het laatste wat u wilt, is dat uw organisatie met datalekken in verband wordt gebracht wat tevens kan leiden tot aansprakelijkheidsstelling en hoge boetes.

Het meest professioneel is het natuurlijk om een datalek te voorkomen door de persoonsgegevens die u verwerkt goed te beveiligen en de zekerheid te hebben dat de gegevens veilig op de juiste plaats terecht komen. Tevens is het gedrag van mensen en bewustwording binnen de organisatie een belangrijk aandachtspunt om datalekken te voorkomen. Gebleken is dat veel bestaande oplossingen om datalekken te voorkomen niet (voldoende) gebruiksvriendelijk zijn. Deze aspecten bemoeilijken implementatie en adoptie binnen de organisatie en vormen daarmee bovendien een bedreiging voor de veiligheid.

ConFileDential is de oplossing voor provincies!

Met ConFileDential stuurt u verslagen, lijsten, overzichten en rapportages via een beveiligde verbinding naar uw contacten. Andersom nodigt u uw contacten uit om persoonlijke gegevens aan te leveren bij u met ConFileDential. Vraag vandaag een gratis proefabonnement aan, zodat u zelf de voordelen van ConFileDential kunt ontdekken.