ConFileDential

Veelgestelde vragen

Is er sprake van een melding aan de betrokken persoon?

Als het waarschijnlijk is dat het lek ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen, dienen ook zij een melding te ontvangen. Deze melding omvat in elk geval de aard van de inbreuk, de instanties waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen en de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

Er zijn uitzonderingen op de plicht om aan de betrokken personen te melden. Deze plicht geldt bijvoorbeeld niet als de gelekte persoonsgegevens versleuteld zijn. Dus voor een verloren usb-stick met persoonsgegevens die met encryptie zijn beveiligd hoeft niet gemeld te worden aan de betrokken personen (wel aan de Autoriteit Persoonsgegevens).

Bekijk alle veel gestelde vragen

Andere vragen in de categorie Datalekken