ConFileDential

Veelgestelde vragen

Wat is de inhoud van de melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens over een datalek?

Een datalek moet binnen 72 uur gemeld worden bij de toezichthouder. Deze termijn is gerekend vanaf het eerste moment dat het probleem gesignaleerd is, niet het tijdstip van bijvoorbeeld rapportage aan een verantwoordelijke of de juridische afdeling.
De melding aan de toezichthouder omvat in elk geval:

  • de aard van de inbreuk;
  • de instanties waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen;
  • de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken;
  • een beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van persoonsgegevens;
  • de maatregelen die de organisatie heeft genomen of voorstelt te nemen om deze gevolgen te verhelpen.
Bekijk alle veel gestelde vragen

Andere vragen in de categorie Datalekken